Programa Científic

Descarregar Programa

Actualización: 02/11/2020

5 DE NOVEMBRE DE 2020

08:30 h.

Presentació de la XIII Jornada.

Gemma Martínez
Directora lnfermera Hospital Clínic

08:45 h.

Premi Capsula Innovadora

Moderadora: Claudia Casafont

Programa Escurçant Distàncies. Humanitzant l'aïllament ICN
Miquel Salmerón

La Covid-19, una pandèmia que ha canviat el món. CDB
Ares Bertolin

Programa de Hatha loga per usuaris amb malaltia de Corea de Huntington a L'Hospital de Día de Malalties Neu-rodegeneratives del Clínic. ICN
Emma Ludeña

Control de glicemia intrahospitalaria en sales d'alt risc cardiovascular: Paper de la infermera de pràctica avançada en prevenció de risc cardiovascular i l'ús d'eines semiautomàtiques de prescripció d'insulina. ICMDiM
Gemma Yago

Adaptació dels calibres de les vies perifèriques utilitzades en tractaments d'aferesi. ICNU
Mª. Jesús Mustieles

09:30 h.

TAULA 1

Moderador: José Luis Pérez

"Implantación de un Programa de Angioplastia Ambulatoria". ICCV
Mª. Teresa Espinosa

Experències dels pacients en un Hotel medicalitzat durant la pandèmia de la COVID-19. Estudi transversal iobservacional. HDOM
Ariadna Barta

L'empoderament de malalts amb càncer hepàtic per millorar el maneig de la síndrome postembolització: Impacte del programa educatiu. ICMDiM
Gemma lserte

Producció de tractament immunoteràpic amb CART-19 contra leucèmia i limfoma. CDB
Libertad Heredia

Evaluación del índice de Dependencia y Factores Asociados en Pacientes ingresados en un Hospital de Agudos de Alta Complejidad. DIRINF
Sandra Limones

10:45 h.

TAULA 2

Moderadora: Carme Hernandez

Comparació de quatre apòsits oclusius de la ferida postquirúrgica de pacients intervinguts d'artroplastia de genoll CEMEQ
Cristina Farré

"Mejora asistencial enfermera en la técnica de ganglio centinela". CDI
Jordi Ribera

Estudi pilot sobre la implementació del Diari d'UCI a una Unitat de Cures lntensives Polivalent d'un Hospital de tercer nivell de Catalunya. ICMiD
Laura Bosch

Revisió crítica del maneig de la neutropènia febril en pacients amb càncer que estan rebent tractament específic pel càncer, aprofundint la cerca per oferir la millar atenció. ICMHO
Anna Serrahima

Simulació: Eina pera l'aprenentatge d'infermeria AQ
Miriam Cazalis

12:15 h.

TAULA 3

Moderador: Cecilia Cuzco

"Salud perineal y sexualidad". ICGON
Margarita Manresa

"Contingencia del área de dispensación del servicio de farmacia de un hospital de tercer nivel ante la alerta sanitaria Covid-19". Area del Medicament.
Marta Serrano

"Estrategias de prevención del síndrome de Burnout: Comunicación e Inteligencia Emocional". ICN
Ester Fedida

"Tipología del paciente con cuidado domiciliario tras alta hospitalaria". URG
Elena Mañes

"Evaluación del programa de educación terapéutica para pacientes en tratamiento con CPAP". ICR
Concepción Ruiz

13:15 h.

Entrega premi Càpsula Innovadora Barnaclínic

Gemma Martínez
Directora lnfermera icaries Loran, Gerent de Barnaclínic.

13:30 h.

Cloenda

Adelaida Zabalegui
Sotsdirectora de Docencia iRecerca.